Traumer

Traumer er en fællesbetegnelse for ubehagelige og voldsomme oplevelser af fysisk og eller psykisk karakter, som bliver ved med at ”spøge” i bevidstheden længe efter den traumatiske begivenhed indtraf.

Eksempler på traumer kan være: Overfald, ulykker, overgreb og naturkatastrofer. Man kan dog også have følelsesmæssige traumer, der er opstået over længere tid gennem fx en opvækst præget gentagne svigt, misbrug/afhængighed eller psykisk lidelse hos forældre.

Hos CPH Psykolog arbejder jeg med traumebehandlingsmetoden EMDR, som jeg løbende er under uddannelse i.

Læs mere om Traumeterapi – EMDR