Metoder

Hos CPH Psykolog arbejder jeg med følgende arbejdsområder:

  • Overgreb
  • Kærlighed & singleliv
  • Ensomhed
  • Mening & eksistens
  • Meditation

Overordnet tilgang hos CPH Psykolog

Mit metodiske udgangspunkt er, at alle, der kommer i forløb hos mig, er forskellige. Det betyder også, at alle forløb hos mig er forskellige. Jeg skræddersyer derfor forløbet efter dine ønsker, behov og udfordringer.

Nedenunder er tre eksempler på metoder, jeg ofte anvender i terapien, men udover disse anvender jeg også metoder fra andre terapiretninger. Mit mantra er, at terapien først og fremmest skal være effektiv for den, jeg sidder overfor.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv terapiform til behandling af blandt andet angst, OCD og depression.

I kognitiv adfærdsterapi er der fokus på at arbejde med samspillet mellem tanke- og handlemønstre. Tanke- og handlemønstre udfordres med udgangspunkt i de situationer, du finder udfordrende eller vanskelige, og der gøres ofte brug af skemaer og hjemmearbejde.

Der findes mange forskellige retninger og værktøjer indenfor kognitiv adfærdsterapi, efter dine ønsker og behov.

Eksistentialistiske metoder

Omdrejningspunktet for eksistentialistisk terapi er de temaer, som er grundvilkår i tilværelsen for alle os mennesker. Det handler altså populært sagt om livet, døden og alt indimellem. Eksempler på eksistentielle tematikker er: Følelsen af meningsløshed i tilværelsen, angst, tanker om døden, tanker om frihed og ansvar, eksistentiel isolation og meget mere.

De fleste er nok bekendt med udtrykket ”at have en eksistentiel krise”. Eksistentielle spørgsmål kan opstå på mange forskellige tidspunkter i livet. Både unge og ældre henvender sig med eksistentielle temaer, og der er ikke altid en konkret hændelse, der udløser denne type overvejelser, selvom det nogle gange er tilfældet.

Eksistentielle overvejelser kan fx udløses af: Tab af venner eller familiemedlemmer, skilsmisse, pensionering, bryllup, graviditet, fødsler og meget mere. Mange unge oplever desuden, at spørgsmål af eksistentiel karakter dukker op, når de står overfor valg af uddannelse eller ved tvivl om den retning den påbegyndte uddannelse peger i.

For at opsummere kan man altså sige, at eksistentielle overvejelser ofte dukker op i forbindelse med overgange i livet – disse overgange kan være af både positiv- og negativ karakter.

I eksistentiel terapi tager vi udgangspunkt i de tanker og følelser, der er opstået, og vi kigger nærmere både på årsagerne bag samt eventuelle handlemuligheder ift. den tematik, du står overfor.

 

Traumeterapi – EMDR

EMDR er en effektiv, evidensbaseret metode til behandling af traumer.

Eksempler på traumer kan være: Overfald, ulykker, overgreb og naturkatastrofer. Metoden anvendes dog i høj grad også til arbejdet med angst, panikfølelse, sorg, depression og mange andre tilstande.

Heldigvis kan vores hjerne håndtere rigtig mange af de ubehagelige oplevelser, vi kommer ud for fra tid til anden. Men nogle oplevelser kan være særligt ubehagelige eller af anden årsag sætte sig i vores krop som et traume.

Når man har et traume, kan det være svært at holde ud at tænke på det, der er sket. Man kan opleve flashbacks eller mareridt og blive overvældet, når man tænker på det. Det er derudover helt almindeligt at føle sig tynget af skyld, når man tænker på den traumatiske oplevelse.

EMDR-terapi har til opgave at frigive tænkning og følelsesliv, så svære hændelser i fortiden ikke længere kaster lange skygger ind over livet i nutiden.

EMDR er udviklet af den amerikanske psykolog Francine Shapiro i slutningen af 1980’erne, og metoden er på WHO’s liste over anbefalede og godkendte terapiformer.

Du kan læse mere om metoden på emdr.dk.

Jeg har gennemført EMDR Grundtræning del 1 og er under løbende uddannelse hos EMDR Danmark.