Cookie- og privatlivspolitik

Cphpsykolog.dk bruger cookies for at give den bedste oplevelse til dig, som bruger siden. Cookies er små tekstfiler som gemmes i din browser på din computer, mobiltelefon eller tablet. Det hjælper mig til at se, at du har set min hjemmeside, samt hvilke sider du har besøgt med din browser. Denne viden hjælper med at gøre hjemmesideoplevelsen endnu bedre for fremtidige brugere af siden.

Cookies indeholder ikke skadelige filer, som kan sprede virus på din computer. Du informeres om, at der anvender cookies inden de sættes – det fremgår af den bjælke som er placeret nederst på siden, første gang du besøger denne hjemmeside.

Din brug af websitet deles også med vores analysepartnere.

Ja tak til cookies:

Trykker du “Accepter” til cookies, eller fortsætter du på siden uden at tage stilling til cookies placeres de på din computer, mobiltelefon eller tablet.

Nej tak til cookies:

Du har mulighed for, at sige nej tak til cookies. Trykker du “Accepter ikke” til cookies vil der ikke placeres cookies. Hvis du slet ikke ønsker at cookies placeres på din computer, kan du altid slå dem fra i din browser.

Orientering om håndteringen af personoplysninger

Fortrolighed:

Jf. psykologloven har alle autoriserede psykologer tavshedspligt. Det betyder, at alle samtaler og indholdet i vores samtaler forbliver mellem dig og mig. For at sikre et løbende godt kvalitetsniveau, drøfter jeg af og til sager med en supervisor, der fx har speciale indenfor et givent område, som kan være brugbart for en sag. De supervisorer, jeg drøfter med er også autoriserede psykologer, og de er derfor ligeledes omfattede af tavshedspligten. I enkelte tilfælde har jeg oplysningspligt. Oplysningspligten overstiger tavshedspligten. Jeg har oplysningspligt i de få tilfælde, hvor en klient er i alvorlig risiko for at gøre alvorlig skade på sig selv eller andre – og i de tilfælde, hvor et barns trivsel og udvikling kan være i fare. I tilfælde som disse vil jeg have pligt til at orientere de pågældende myndigheder, som dernæst skal vurdere sagen og eventuelt handle på oplysningerne.

Journalisering:

Alle autoriserede psykologer har pligt til at føre journal. Derfor beder jeg om dit fulde navn, adresse, cpr.-nummer, mail og telefonnummer ved første samtale. Journalen indeholder hovedpunkterne i det vi snakker om, og det er kun mig der har adgang til den. Jeg må ikke udlevere din journal til andre end dig, uden dit samtykke. Som hovedregel fraråder jeg alle at få udleveret deres journal. En journal indeholder typisk private oplysninger, som ikke kommer andre ved.

Jeg har pligt til at gøre mit bedste for at sikre, at dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt og i overensstemmelse med den nye europæiske datalovgivning. Jeg opbevarer derfor mine journaler i et sikret elektronisk journalsystem, der ligger hos en databehandler, jeg har en databehandleraftale med. Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter du sidst har været her, i særlige tilfælde senere.

Erklæringer , statusbeskrivelser og udtalelser:

Hvis du giver tilladelse udfærdiger jeg gerne erklæringer, statusbeskrivelser eller udtalelser til fx forsikringsselskaber, kommuner og andre, mod honorar svarende til erklæringens længde og formål. Erklæringen indeholder kun de oplysninger, som er relevante for det formål, den skal tjene, og du får den til gennemlæsning, inden den sendes.

E-mail:

​For at sikre fortroligheden anvender jeg sikker mail.

Klage:

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, kan du klage til mig og/eller Datatilsynet.

Love, regler og bekendtgørelser:

Journalisering: Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Håndtering af personoplysninger:

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Om pligt til at underrette om fare:

Sundhedsloven paragraf 41.

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel og udvikling:

Serviceloven paragraf 153.

Trauma