Arbejdsrelaterede belastninger

Arbejdsrelaterede belastninger kan fx handle om stort arbejdspres, kollegiale vanskeligheder, mobning, uklar jobbeskrivelse, interne konflikter og egen rolle i organisationen. Mange danskere oplever i løbet af deres arbejdsliv mistrivsel på jobbet. En undersøgelse fra 2010 viste, at 40% af danskerne på et tidspunkt i deres arbejdsliv har oplevet trivselsrelaterede problemstillinger, der resulterede i sygefravær. Og tal fra FTF fra 2018 viser, at dårligt psykisk arbejdsmiljø helt eller delvist koster ca. 3,8 millioner fraværsdage årligt. Der er altså både for arbejdstager og arbejdsgiver god grund til at tage arbejdsrelaterede problemstillinger alvorligt.